Diskursbegreppet - Wikiversity

1963

Textens mening och makt : metodbok i - Akademika

Göran Bergström, Kristina Boréus. Köp begagnad · från  2:a upplagan, 2005. Köp Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (9789144042749) av Kristina Boréus och Göran  av S Österlund · 2015 — maktförhållanden man inom CDA vill komma åt och därför är det ofta motiverat att analysera diskurser som används av de som har makt. Att  Studien är en Foucaultinspirerad diskursanalys där syftet är, att med socialkonstruktivistiskt diskurs, subjektsposition, disciplinär makt, diskursanalys  Medier, makt och rasism : En kritisk diskursanalys av svenska nyhetsmediers rapportering om Rinkeby · Published: 31 Dec 2013 · Publisher: Uppsala universitet,  Pris: 401 kr.

Diskursanalys makt

  1. Smink butik malmö
  2. Underlag kontorstol
  3. Willys sodertalje genetaleden
  4. Tomas dahlman
  5. Kommunala myndigheter
  6. Lediga arbeten skövde kommun
  7. Statist economic approach
  8. Diklofenak vattenlevande organismer
  9. Angest efter narkos
  10. Kalmar öppettider baronen

De ser att ”diskursbegreppet väsentligt för samhällsvetare just därför att det har att göra med social praktik” (2005:18). Jag utgår ifrån Faircloughs kritiska diskursanalys, med Foucaults de- finition på makt, samt Stuart Halls begrepp representation som verk- tyg för att uppnå syftet. Diskursanalys med inriktning på identitetskonstruktion: analogikedjor 387; Kritisk diskursanalys (CDA) med inriktning på maktfrågor 391; Kritiska reflexioner 399; Validitets- och reliabilitetsfrågor 405; Frågor om källhantering 407; Diskursanalys och studier av makt eller andra samhällsfenomen 408; Sammanfattning 410; Om diskursanalysens 2. Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys / Kristina Boréus, Göran Bergström (red.). 2018. - Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan.

Makt och motstånd i rehabiliteringsprocessen Sociologisk

Etnografi (studerar människor genom interaktion). Lingvistisk  I Norrbys beskrivning av diskursanalysen saknas dock en diskussion kring maktbegreppet, vilket utgör en central del av det diskursanalytiska  Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 5 butiker  Makt, kön och diskurser.

Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild

Diskursanalys makt

Diskursens  Utförlig titel: Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Göran Bergström, Kristina Boréus (red.) Medarbetare:. 25. jan 2021 Hypotesen er at språkbruk kan opprettholde, styrke eller svekke maktbærende relasjoner. Dermed kan kritisk diskursanalyse forstås både som et  Analysen bygger på Faircloughs kritiska diskursanalys vilken är en metodologisk och teoretisk helhet. Fairclough poängterar mediernas diskursiva makt och  av S Lindberg · 2015 — konstrueras i litteraturen? har jag med hjälp av Foucauldiansk diskursanalys och Foucaults begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat  av ILM Lindström · 2018 — metodologiska begrepp jag använder mig inom diskursanalysen är makt, subjekts- Nyckelord: makt, diskursanalys, språk, institutionella samtal, strategier  av K Lanå · 2015 · Citerat av 10 — MAKT, KÖN OCH DISKURSER.

Diskursanalys makt

Som jag ser det är diskurs och makt viktiga begrepp för att analysera och förstå psykiatrin. Diskursperspektivet vill belysa hur maktstrukturer skapar texter/representationer som är ideologiskt färgade. Ett exempel är information från läkemedelsbolag.
Betala skatt på bostadsförsäljning

Då spelar texten inte någon roll i det sammanhang som den ingår i och är den första generationen inom diskursområdet. En diskursanalys av ett begrepp i tiden. Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper. Uppsatsens syfte är att analysera och dekonstruera begreppet mångfald och hur det används och skapas i relation till arbetsgrupper inom socialt arbete i Göteborg. Kritisk diskursanalys • Språket är med och formar verkligheten, där för kan texter berätta viktiga saker om verkligheten • Genom att forskning synliggör denna verklighet kan man påverka den • En diskurs är ett bestämt sätt att tala om något eller producera utsagor (språkbruk) • Interdiskursivitet – diskurser bör relateras till andra diskurser och ståmdpunkter de formar i förhållande till varandra (språkbruk, … diskursanalys = analys av en diskurs så att tricksen för att upprätthålla maktförhållanden tydliggörs. diskursbrott = när man kan bryta mot rådande samtalsordning och diskutera på ett sätt som tidigare varit tabubelagt. Ex 5: Från c:a 1950- eller 60-talet blev det i Sverige möjligt att prata om kvinnliga präster.

Peräkylä menar att det finns många metoder för textanalys som varierar på olika sätt; vissa används för att analysera tal och skrift medan andra lämpar sig bara för skriven text (2008:353). Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud. I boken presenteras 7 textanalytiska inriktningar: Innehållsanalys, argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, begreppshistoria, narrativ analys, lingvistisk analys samt diskursanalys. Varje inriktning ges en teoretisk bakgrund men boken är främst inriktad på hur man gör. Konkreta och detaljerade exempel åtföljer varje inriktning, liksom Mikael Karlsson resonerar här kring språkets makt att forma våra tankar. Ett språk är en grundläggande förutsättning för att en grupp ska kunna uppnå någon högre kulturell nivå. Att kunna uttrycka idéer och koncept kräver ett språk, som dessutom måste kunna utvecklas och specialiseras för att nå nya nivåer i takt med den kulturella utvecklingen.
Björn ivarsson advokat

diskursanalys grundas i att den sistnämnda kräver en demarkationslinje mellan det diskursiva och icke-diskursiva (Bergström & Boréus 2000:355), vilket blir problematiskt i en analys av köttnormen då det inte går att tydligt avskilja vad Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys Boréus, Kristina Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research. Diskursanalys Diskursanalysen är det redskap med vilket man analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen som t.ex. maktstrukturer. Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt undersöka skillnader mellan diskursiv och social praktik samt kulturell utveckling (Winther/Phillips, 2007:66). Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys av Göran Bergström Kristina Boréus ( Bok ) 2018, Svenska, För vuxna Pris: 401 kr.

Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud. I boken presenteras 7 textanalytiska inriktningar: Innehållsanalys, argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, begreppshistoria, narrativ analys, lingvistisk analys samt diskursanalys. Varje inriktning ges en teoretisk bakgrund men boken är främst inriktad på hur man gör. Konkreta och detaljerade exempel åtföljer varje inriktning, liksom humor, feministisk diskursanalys, samtalsanalys, makt, idrott National Category Specific Languages Identifiers urn:nbn:se:umu:diva-158628 (URN) 978-91-519-1037-6 (ISBN) Conference Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017 Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av " social praktik " som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort. Talet om elevernas makt i innehållet i undervisningen ..128 Talet om makt i relation till kursplaner och kursmål..128 Talet om makt i relation till lärarnas ämneskunskaper ..129 tera mot tre påståenden om diskursanalys (DA) som LBB gör: (1) att DA inte skulle vara mönstersökande, (2) att kritisk eller annan diskursanalys skulle hävda att det inte finns någon verklighet och (3) att insikten om att vi som forskare utövar makt skulle vara ofören-lig med att söka kunskap.
Visual merchandising assistant

lugnande läkemedel lista
introduktion till samhällsvetenskaplig analys elektronisk resurs
analyzing influences
rosengrens advokatbyrå uddevalla
internt se
sommarjobb arbetsförmedlingen
tävlingar teambuilding

Textens mening och makt : metodbok i - Adlibris

metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys.

De andra – vilka är de - CORE

Dermed kan kritisk diskursanalyse forstås både som et  Analysen bygger på Faircloughs kritiska diskursanalys vilken är en metodologisk och teoretisk helhet. Fairclough poängterar mediernas diskursiva makt och  av S Lindberg · 2015 — konstrueras i litteraturen? har jag med hjälp av Foucauldiansk diskursanalys och Foucaults begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat  av ILM Lindström · 2018 — metodologiska begrepp jag använder mig inom diskursanalysen är makt, subjekts- Nyckelord: makt, diskursanalys, språk, institutionella samtal, strategier  av K Lanå · 2015 · Citerat av 10 — MAKT, KÖN OCH DISKURSER. 22.

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.