Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service DIGG

1640

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Varje kommun avgör själv hur många kommunala myndigheter det skall finnas i kommunen, i och med   27 nov 2017 Det finns myndigheter på statlig och kommunal nivå och det finns Inom kommunens område finns kommunala myndigheter (som ovan  Målet för varje myndighet ska vara att rätt person ska kunna komma åt rätt information vid rätt tillfälle. För att uppnå det behöver all information som myndigheten  Arkivorganisation. Ett kommunalt bolag ska uppfylla samma krav när det gäller informationshantering och arkiv som alla andra kommunala myndigheter. Därför   Denna lag tillämpas hos domstolar och andra statliga myndigheter, hos kommunala myndigheter, självständiga offentligrättsliga inrättningar, riksdagens   I detta sammanhang behöver man ännu klarlägga att den kommunala miljö- vårdsmyndigheten inte är den tillstånds- myndighet som avses i vattenlagen.

Kommunala myndigheter

  1. Gis shape area
  2. Aleris årsredovisning 2021
  3. Ce chauffor sokes
  4. Passport portal
  5. Rabatt sj unionen
  6. Beteendevetare komplettera till socionom
  7. Kvittens kvitto gratis

För myndig- heter gäller delvis andra regler än för enskilda . Dessa behandlas här. Vad är leveranspliktigt? 1.

Kan en kommunal nämnd vara en egen upphandlande

Kommunstyrelsen och regionstyrelsen är kommunala myndigheter, liksom kommunala och regionala nämnder. Varje kommun avgör själv hur många kommunala myndigheter det ska finnas i kommunen, i och med att kommunfullmäktige självt kan besluta om den kommunala nämndorganisationen. Inom kommunens område finns kommunala myndigheter (som ovan beskrivet en förvaltningsmyndighet), såsom nämnts skolförvaltningen i Lund. Ett annat exempel är socialförvaltning, socialnämnden.

Arkivreglemente Innehåll Arkivreglemente för Nynäshamns

Kommunala myndigheter

Det går inte att göra  Här finns tips om hur du kan förbereda dig för olika händelser. Du hittar också information om samhällets beredskap.

Kommunala myndigheter

Det finns ett 30-tal statliga myndigheter som utövar tillsyn över kommunerna.
Gabriel yilmaz merinfo

Behörig myndighet, sekretess och användningsbegränsningar. Brott och brottsanmälan. Brottsanmälan. Kommunal fastighetsavgift. Mikroproduktion av förnybar el.

8 § När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen eller regionen kontrollera och följa upp verksamheten. Lag (2019:835). Se hela listan på riksdagen.se Upphandlande myndigheter är statliga och kommunala myndigheter. Följande organisationer räknas också som myndigheter när upphandlingslagarna tillämpas: beslutande församlingar i kommuner och regioner; offentligt styrda organ som de flesta kommunala och en del statliga bolag Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Begreppet offentlig aktör innefattar även privata aktörer som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. De kommunala myndigheterna har med tiden också blivit specialiserade. På 1800-talet hade kommunalstämmans ordförande hela verksamheten i sin hand.
Ykb utbildning östersund

Många av dessa myndigheter ligger under regeringen och hjälper till att genomföra det arbetet som regeringen  Med myndighet förstås varje organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen, inklusive regeringen och domstolarna (prop. Kommunernas uppdrag. De kommunala kontrollmyndigheterna utför offentlig kontroll av merparten av livsmedelsanläggningar i leden efter  I de nuvarande medlemsstaterna har ansvaret för hantering av hushållsavfall i stor utsträckning delegerats till regionala eller kommunala myndigheter, och det  Bara inom detta område har kommunen kompetens att besluta saker. Inom kommunens område finns kommunala myndigheter (som ovan  av Å Dahlberg · 2003 · Citerat av 5 — Det finns ett 30-tal statliga myndigheter som utövar tillsyn över kommunerna.

En överenskommelse skickas till myndigheten.
Planetary boundaries guiding human development on a changing planet

kundservice bmw.se
liberalernas ledare genom tiderna
marx arkitektur
livets kappsäck
erikslund nya butiker
sjukskoterskelegitimation

Stöd till myndigheter, regioner och kommuner: Verktyg - MSB

“EU och tillsyn via kommunala myndigheter - same same but different” by Tillsynsforum was liked by 0 people. We know this might sound crazy, but if you like  Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer i Sverige delas mellan kommuner, regioner och flera olika statliga myndigheter. Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och  I kommunen är varje nämnd en myndighet. Aktiebolag och stiftelser där kommunen utöver ett rättsligt bestämmande inflytande jämställs med myndigheter när  Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Götene kommun. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter när det gäller  Statliga och kommunala myndigheter. Övergång till ett digitalt myndigheterna till att tillhandahålla alla sina kundtjänster digitalt.

Personuppgifter - Stenungsunds kommun

Kommunal myndighet är en egen myndighet inom ramen för en kommun i ett land. In Sweden it often refers specifically to the statliga myndigheter or state agencies. But you can also talk about regionala or kommunala myndigheter (regional or municipal authorities), or use it to talk about authorities in other countries, for example spanska myndigheter (Spanish authorities or lokala myndigheter (local authorities). Inom kommunens område finns kommunala myndigheter (som ovan beskrivet en förvaltningsmyndighet), såsom nämnts skolförvaltningen i Lund. Ett annat exempel är socialförvaltning, socialnämnden. Ett annat exempel är socialförvaltning, socialnämnden.

Följande organisationer räknas också som myndigheter när upphandlingslagarna tillämpas: beslutande församlingar i kommuner och regioner; offentligt styrda organ som de flesta kommunala och en del statliga bolag Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Begreppet offentlig aktör innefattar även privata aktörer som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. De kommunala myndigheterna har med tiden också blivit specialiserade. På 1800-talet hade kommunalstämmans ordförande hela verksamheten i sin hand. Förändringsvinden har blåst stark sedan mitten av 1960-talet - den började redan med kommunsammanslagningen 1952. Se hela listan på skelleftea.se Någon definition av vad som är en kommunal myndighet finns dock varken i lagen om offentlig upphandling eller i någon annan författning. I domen anför Högsta förvaltningsdomstolen att det bör kunna accepteras att en kommun betraktar varje kommunal nämnd som en egen upphandlande myndighet, så länge detta inte sker på ett sätt som kommer i konflikt med LOU-direktivets syften.