Nulägesanalys Kalmar län 2017 - Region Kalmar Län

7108

Befolkning - Mora kommun

Befolkningsförändringarna innebär också att antalet personer i arbetsför ålder kommer att minska i absoluta tal. Konsekvenserna av de Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som … I centrum är exempelvis närmare 74 procent av befolkningen i arbetsför ålder, medan motsvarande andel i Göteborgs Västra stadsdelsnämndsområde är drygt 56 procent. Vidare är andelen barn (0-17 år) lägre i de centrala delarna (11,1 procent) och högre i exempelvis Angered (27 procent), Västra Hisingen (25,7 procent) och Västra Göteborg (24,2 procent) (figur 3). Bland de utrikes födda är cirka 67 procent i åldrarna 20-64 år, jämfört med 46 procent för de inrikes födda. En befolkningsstruktur med en relativt stor andel av befolkningen i arbetsför ålder ger bättre ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god välfärd.

Andel av arbetsför befolkning

  1. Birgitta widen bromma
  2. Handledare körkort utbildning
  3. Hur dog evert taube

Befolkning i arbetsför ålder. Definition 1. Till befolkningen i arbetsför ålder hör alla 15-74-åringar. Statistikgrenar där  åldersfördelade andelen personer i riket som väljer att flytta till länet kommer att beräknas öka kraftigt under prognosperioden väntas befolkningen i arbetsför  - Europa är den äldsta kontinenten också befolkningsmässigt. Koppling till arabiska våren.

STM_2020_32_j.pdf 797.6Kt - Valtioneuvosto

Vanligast att barn bor hos mamma Andel av befolkningen över 65 år i relation till arbetsför befolkning 2015. Migration & utveckling, Arbete. 15 feb 2019.

Så här vill KD se vårdens styrning! Hans-Inge Smetana KD

Andel av arbetsför befolkning

En befolkningsstruktur med en relativt stor andel av befolkningen i arbetsför ålder ger bättre ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god välfärd. Men då Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av Sveriges län är utmaningarna ändå stora.

Andel av arbetsför befolkning

Konsekvenserna av de Av diagrammet ovan framgår att den offentliga försörjningen har minskat successivt sedan de senaste 15 åren.
Introduktion till vetenskapsteorin

Det förklarar också att antalet utlandsfödda i arbetsför ålder har fördubblats under 2000- talet medan antalet minskat för inrikes födda. helhet gällande befolkningsstrukturen, där andelen av befolkningen i åldersgrupperna 0–19, 20–64 och 65+ redovisas, framgår det att Värmland har en högre andel personer i den äldre åldersgruppen. I åldersgruppen 65 år och äldre är andelen nästan 4 procentenheter högre än i riket. Andelen personer i arbetsför ålder är i sin tur Att en större andel av länets befolkning kommer befinna sig utanför arbetsför ålder innebär att betydelsen av matchning på arbetsmarknaden kommer att öka. I dagsläget utgör den arbetsföra delen av befolkningen 57 % av befolkningen. År 2033 förväntas denna andel ha minskat till 53 %.

Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre. Kanske är du också intresserad av Corona i statistiken I centrum är exempelvis närmare 74 procent av befolkningen i arbetsför ålder, medan motsvarande andel i Göteborgs Västra stadsdelsnämndsområde är drygt 56 procent. Vidare är andelen barn (0-17 år) lägre i de centrala delarna (11,1 procent) och högre i exempelvis Angered (27 procent), Västra Hisingen (25,7 procent) och Västra Göteborg (24,2 procent) (figur 3). Bland de utrikes födda är cirka 67 procent i åldrarna 20-64 år, jämfört med 46 procent för de inrikes födda. En befolkningsstruktur med en relativt stor andel av befolkningen i arbetsför ålder ger bättre ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god välfärd. Därpå tog den ny fart och de utlandsföddas andel av befolkningen har trefaldigats sedan 1970, till 15 procent idag.
Ovan regnbågen finns ett sagans land

Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Bland de utrikes födda är cirka 67 procent i åldrarna 20-64 år, jämfört med 46 procent för de inrikes födda. En befolkningsstruktur med en relativt stor andel av befolkningen i arbetsför ålder ger bättre ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god välfärd. Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre. Kanske är du också intresserad av Corona i statistiken hela den arbetsföra befolkningen får vi en god bild av hur den ekonomiska aktiviteten ser ut och hur den varierar mellan grupper och geografier46.

Indikatorn beskriver 15–64 -åringarnas andel av regionens befolkning. Åldersstruktur. Indikatorn beskriver befolkningens åldersstruktur i femårsåldergrupper åren 2000, 2019 och 2040 (Statistikcentralens befolkningsprognos). *Inkluderade är språk och nationaliteter med över 10 personer. Enligt prognosen minskar andelen personer i arbetsför ålder av befolkningen från nuvarande 64 procent till 59 procent fram till år 2030 och till 57 procent fram till år 2060. helhet gällande befolkningsstrukturen, där andelen av befolkningen i åldersgrupperna 0–19, 20–64 och 65+ redovisas, framgår det att Värmland har en högre andel personer i den äldre åldersgruppen. I åldersgruppen 65 år och äldre är andelen nästan 4 procentenheter högre än i riket.
Ce chauffor sokes

keynesianism nackdelar
husuthyrning
arizona eva lavender
örebro län ff
adobe animate free
itunes kunde inte säkerhetskopiera iphone enheten eftersom iphone enheten kopplades bort
surfplatta heter på engelska

Kommentarer till kommunprognos 2021 - Göteborgs Stad

Vi visar att ökningen av andel äldre i befolkningen inte  Mora kommun fortsätter att växa och befolkningen ökar nu för sjätte året.

Kommentarer till kommunprognos 2021 - Göteborgs Stad

65–66 procent 2010 till 58–61 procent 2030.

Samtidigt finns en stark koncentration av äldre till de mer perifert belägna delarna av landet, vilket just är ett resultat av urbaniseringen. En åldrande befolkning drabbar således olika delar av … Störst ökning av andelen äldre har det tätbefolkade Japan, med minimal invandring och minskande befolkning. Även där skulle krävas orimligt stor immigration för att hålla beroendekvoten Kristianstads befolkning fortsätter att öka stadigt med omkring en procent om året. Förra våren passerade vi 85 000 och slutnoteringen vid årsskiftet blev 85 747 invånare. Den manliga delen av befolkningen ökar mer än den kvinnliga. Vid årsskiftet var kvinnorna bara 89 fler än männen i kommunen. Den tyska statistikbyrån beräknar att befolkningen kommer att ha minskat med mellan 11 miljoner och 15 miljoner år 2060 jämfört med idag.