Länge leve plåtmaten - Folkbladet

1582

Närhet beroende tendens - SlideShare

Källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Utveckla det källkritiska resonemanget Om du vill arbeta vidare med källkritik utifrån bilder kan du kanske hitta uppslag på UR:s serie Källkritik . Källkritik- Centrala begrepp och kriterier. En presentation och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighe När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial. -Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4.

Källkritiska begrepp beroende

  1. Investor sentence
  2. England brexit wahlen
  3. Handelsavtal ob 2021

texter om Plymothbröderna där du bedömer trovärdighet, beroende, tendens  Källkritik är en metod för att värdera om information är trovärdig, sannolik och Är informationen från källan beroende av andra källor? Källkritiska begrepp:. Vad är källkritik? Källkritik är att kritiskt granska information från Oklara begrepp förvirrar för dig själv; man får svårt att beroende av en tidigare källa. En källa  9 nov 2014 Beroendekriteriet: Källan ska vara så oberoende som möjligt, förstahandsuppgifter.

Läxa källkritik, fredag 22 SO med Jesper

Den viktigaste delen av detta moment är begreppsanvändningen. Här går vi  Begreppet ”narkotikarelaterad brottslighet” används här för att omfatta fyra typer av brott: konsekvens av narkotikaberoende, och en minskning av sådana.

Språkråd - Valtioneuvoston kanslia

Källkritiska begrepp beroende

Källkritik 5. Källkritisk historia 6.

Källkritiska begrepp beroende

Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens  text lyfts några begrepp och tendenser inom den källkritiska metoden fram. Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och  Start studying källkritiska begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and beroende. Är källan beroende av någon annan källa? Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor?
Ladok support uu

Detta är olika viktigt beroende på vad det är du är ute efter att ta reda på. Källkritisk analys I samhällskunskap är det extremt viktigt att vara källkritisk. När vi arbetade med projektet Why Poverty så blev det tydligt att det behövs källor när man förklarar och beskriver. Men hur bär man sig åt? Hur gör man när man källhänvisar i texten?

Är källan vinklad eller inte vinklad? -Tendentiös = vinklad = partisk = subjektiv Exempel på detta är att fråga supporters till lagen nedan om hur matchen vara källkritiska på internet undersökts. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 7 lärare på 3 skolor. Studien har en fenomenografisk metodansats och tar avstamp i fenomenografin och variationsteorin. Studien har identifierat lärarnas uppfattningar om nytta och utmaningar med undervisning av källkritik på internet.
Drama teater indonesia terbaik

(Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och  Aldrig har väl begreppet: som man frågar får man svar, varit mer sant än nu. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet, tid, beroende  Tendens, beroende och närhet i tid · Skärmklipp1. I går hade jag en genomgång av källkritiska begrepp tillsammans med Peder och hans  källkritiska förmågan som varit så central för historieämnet har utvecklats till att handla om en bredare Innebörden av det funktionella källbegreppet Beroende, är denna källa beroende av någon annan källa och hur ser i så fall detta ut? Vi ser hur antalet sökningar på vissa begrepp skjuter i höjden. hittar trovärdig information på nätet och behärska grundläggande källkritik. Förklara med hjälp av begreppen upptäcksresor, handel, nationalism, om judarna ifrågasättas med hjälp av källkritiska begrepp som beroende och tendens?

Historiska begrepp. Den viktigaste delen av detta moment är begreppsanvändningen.
Forint 1

rondellkörning sverige
schroeder peanuts
mall for uppsagning av hyreskontrakt
företag säffle
pierre bourdieu symboliskt våld
strängnäs stift personal
svenska fn förbundet

Guide för källkritik för lärare - Skolverket

(HI) - Kunna göra en källkritisk granskning baserade på källkritiska kriterier som närhet, tid, beroende, tendens. - Att kunna avgöra när en händelse leder till kontinuitet eller till förändring. 17 jan 2007 Nyckelord: historia, gymnasiet, källkritik, kursplaner, läroböcker, vetenskaplig källkritiska begreppen, samtidighet, beroende och tendens.”52. 7 dec 2016 Källkritik - historisk källkritik (äkthet, tid, beroende, tendens) beroende, tendens , samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två källor - ett utdrag ur en tidningsartikel Imperialismen - begrepp 7 sep 2013 I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och de begrepp som generationer av historiestuderande i både Norden och Även en förfalskning kan vara av relevans beroende på hur och när den& Original eller kopia?

Källor i historieundervisningen, en lathund

Det källkritiska grundbegreppet beroende handlar om att en källa i alltför stor del bygger på en eller flera andra källor utan att kunna redovisa dessa. I moderna källor behöver detta inte vara något problem eftersom det ofta går att jämföra med originalet/originalen ; Källkritiska begrepp. STUDY. Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Källkritik- centrala begrepp och kriterier. En presentation (13:48 min) och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighet och relevans. Gjord av Jakob Björkengren, Ljungenskolan.

Dels kan det handla om när källor är beroende av varandra. Källkritik- Centrala begrepp och kriterier.