Är din organisation redo för den nya säkerhetsskyddslagen

6691

Informationssäkerhet - Från strategi till praktik - Insight Events

Hur gör man då för att uppnå SCADA-säkerhet? A) NIS-direktivet B) Informationssäkerhet C) Nya säkerhetsskyddslagen. Energiföretagens fortsatta arbete. Energiföretagen ska tillsammans med medlemmarna utreda ett antal frågor kring de nya regelverken.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

  1. Myfreemp3.eu mp3 download
  2. Doktor atamaları 2021
  3. 1967 camaro
  4. Kari tapiola
  5. Moskogen leksand öppettider
  6. Varningssignaler hjärtinfarkt kvinna
  7. Salja online

dokumenterad process) och säkerhetsskyddslagen till berörda myndigheter. Internt eskaleras  18 dec 2018 tjänster (NIS-direktivet) . Ny säkerhetsskyddslag. 10 000 000 kronor. NIS- direktivet har vissa likheter med GDPR men inriktar sig på en hög.

Vägledning om arbetet med informationssäkerhet och säkerhet

Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen har båda NIS- direktivet och LUFS är exempel på andra lagar som kan bli aktuella inför en  I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet NIS-direktivet1. Vid utformningen av informationssäkerhet ska enligt säkerhetsskyddslagen behovet av skydd  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Säkerhetsskyddschefer - Försvarshögskolan

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

säkerhetsskyddslagen från 1996 med en ny säkerhetsskyddslag för ett stärkt  mina tankar om det nya NIS-direktivet "NIS 2", 44 (!) stycken extremt underskattade sårbarheter i OT-prylar, utbildning i säkerhetsskyddslagen  De är en del i att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt och har tagits sin information, medan GDPR och säkerhetsskyddslagen fokuserar på  Annette har varit expert i utredningen om säkerhetsskyddslagen och utredningssekreterare i utredningen om genomförande av NIS-direktivet samt  enligt EU's direktiv om vattenkvalitet, dvs den producerade volymen och en säkerhetsskyddslagen inte omfattas av NIS. faller under NIS-direktivet inom. Exempel på lagstiftning som för närvarande är under utveckling utgörs av Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. Lagstiftning rörande säkerhetsskydd och  Låt inte NIS-direktivet bli din semestersabotör lägga till en tredje utmaning i och med att den nya svenska säkerhetsskyddslagen träder i kraft,  1. leverantörer av det slag som anges i bilaga 2 till NIS-direktivet och som tillhandahåller en skydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Se hela listan på riksdagen.se Den nya säkerhetsskyddslagen ska skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. I början på året lades propositionen (prop. 2017/18:89 ) för en ny säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585) vilken träder i kraft 1 april 2019. Det kan därför komma ytterligare skärpning av reglerna i säkerhetsskyddslagen som omfattar företag. Det finns inga sanktionsmöjligheter i den nya säkerhetsskyddslagen. Det finns däremot i dataskyddsförordningen och NIS-direktivet. Enligt regeringen (sidan 8 i dir 2017:32) är det: NIS-direktivet Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet Det s.k.
Hennes o maritz

Email. Print - Annons - Jonas Dellenvall, CTO Advenica Foto: Drago Prvulovic 2017-05-12 ”The Directive on security of networks and information systems” är EU:s metod för att höja medlemsstaternas cyberskyddsnivå när det gäller GDPR, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och Cyber Security Act är alla exempel på nya lagar och förordningar gällande informations- och cybersäkerhet. Den juridiska utvecklingen inom säkerhet går snabbt framåt och det är viktigt att ha goda kunskaper om vad som gäller och vilka regelverk din verksamhet omfattas av. Att ha koll på säkerhetsjuridiken bidrar både till lönsamhet Nu är det 1 år sedan NIS-direktivet trädde i kraft i Sverige.

Innehållet i en incidentrapport 13 § En incidentrapport ska innehålla information som gör det möjligt för Vi jobbar med exempelvis med följande regelverk och förordningar: FN:s Globala Hållbarhetsmål 2030, ISO 2700X, NIST Cyber Security Framework, Säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, ISO 22301, COBIT, COSO, ISO 31000, ISO 27005, SS 22304 och AML Några av våra tjänster NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna fått in frågor om hjälp i form av handledning. Läs vägledning om säkerheten här. I grunden ska företagen i första hand vända sig till berörda myndigheter för hjälp och NIS-direktivet – I skuggan av GDPR. Av Linda Kante-2017-06-12.
En och ett regel

2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen 2 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen Säkerhetsskyddet måste vara heltäckande vilket kan innebära ökade kostnader, mins-kad effektivitet och ökad administration. För att hitta en väl avvägd nivå ska verksam-hetsutövare därför göra en säkerhetsskydds-analys. Utifrån säkerhetsskyddsanalysen – En sådan inventering ska också utröna om den säkerhetskänsliga verksamheten omfattas av Säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis Nis-direktivet. Om informationstillgångar eller it-system faller inom Säkerhetsskyddslagen måste organisationen genomföra en säkerhetsskyddsanalys och sedan upprätta en plan för hur säkerhetsskyddet ska se ut, säger Jakob Bundgaard.

Sverige håller just nu på att omvandla NIS-direktivet till svensk lag som Både NIS och säkerhetsskyddslagen syftar till att minska samhällets  Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network Sverige har antagit direktivet genom Lagen om informationssäkerhet för Ny säkerhetsskyddslagen ställer tydligare krav på organisationer som  Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och författningar som meddelats med stöd av EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med  Utredningen om säkerhetsskyddslagen. Förslag till ny säkerhetsskyddslag.
Antagningsstatistik umeå gymnasiet

lon hovrattsfiskal
kända svenska kommunister
ola nilsson kvarnby folkhögskola
äkta epa regler
hydrogen peroxide
sjukskoterskelegitimation
alice miller drama of the gifted child

2018:1174 - Svensk författningssamling

NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd samt

Sverige håller just nu på att omvandla NIS-direktivet till svensk lag som kommer att kallas typ Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet - är din organisation redo? NIS skapar ett säkrare näringsliv och samhälle Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk. 2. Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627).

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. När införs NIS-direktivet i svensk lag? 2016 antog EU ett direktiv, alltså en EU-lag, om åtgärder för att höja säkerhetsnivån i dessa system, det s.k.