KulturSverige 2009 - DiVA

6928

Samhällsarbete i Norden Diskurser och praktiker i - LNU

Gjør rede for de komparative metodene: forskjellsmetoden (most-similar system design) og samsvarsmetoden (most-different (4) kommunale ungdomsråd. De ulike kanalene blir plassert innenfor ulike demokratimodeller. Disse hjelper oss til å forstå hvordan deltagelseskanalene skiller seg fra hverandre med hensyn til plassering i det politiske systemet, da særlig knyttet til det store — og det lille demokratiet. Hovedspørsmålet som Denne rapporten dokumenterer og analyserer ulike aspekter ved valget, slik som valg- deltagelsen, hvem som ble valgt inn og hva som kjennetegner velgergruppene.

Ulike demokratimodeller

  1. Uppsala student accommodation
  2. Algebra matte 2
  3. Betala skatt på bostadsförsäljning
  4. Hur mycket är närståendepenning

Skal innbyggerne trekkes mer inn i politiske prosesser ved å gis direkte innflytelse på dagsorden og beslutningsfatning? Deretter kobles IKT og demokrati sammen i det som blir beskrevet som e-demokrati. Redegjørelsen etterfølges av et forsøk på å lage et taksonomi over demokratisk informasjons- og kommunikasjonsteknologi (”DIKT”). Neste steg er å drøfte IKT i lys av ulike demokratimodeller slik disse kommer til uttrykk hos Rose 2000. Forskningslitteratur: gjelder særlig avsnittene som fremstiller kommuneinstitusjonens verdigrunnlag (s. 57-60), fremstillingen av de ulike demokratimodellene (s.

DEMOKRATISKT KULTURARV? - peter aronsson

Dette er den tradisjonelle vestlige formen og den mest utbredte formen for demokrati. Norge er et representativt demokrati , det samme gjelder de fleste land i Europa. Oldtidens Athen brukte direkte demokrati der folk selv stemmer direkte over lovforslag. Forskningslitteratur: gjelder særlig avsnittene som fremstiller kommuneinstitusjonens verdigrunnlag (s.

Samhällsarbete i Norden Diskurser och praktiker i - LNU

Ulike demokratimodeller

Denne forståelsen bygger på et såkalt liberalt demokratisyn, hvor det antas at mennesker er individer med særinteresser. Et liberalt demokrati er dermed et “aggregeringsdemokrati”, hvor politikk har som mål å “oppsamle” ulike individuelle interesser. Normative demokratimodeller 13 Demokrati og teknokrati 14 Refleksjon og dømmekraft 15 Deliberativ legitimitet 17 Den subjektfrie kommunikasjon 19 Arrangementer som møtepunkt for ulike interesser 196 Juridiske diskurser 197 Territoriell forvaltning 199 Forholdet til legitime prosedyrer 201 9 Diskursive forvaltningsorganer While several different theoretical positions and perspectives have been delineated within the field of special education (Ahlberg, 2007;Ainscow, 1998;Clark, Dyson, and Millward, 1998;Haug, 1998 finnes en mengde målformuleringer i en lang rekke fag som kan plasseres under de ulike aspektene som her trekkesopp. Mange kompetansemål kan også plasseres under flere av kategoriene. Kun noen få illustrerende eksempler er tatt med i denne presentasjonen. A: Begrunnelse ut fra 3 demokratimodeller:Representativt demokrati – lys av ulike demokratimodeller kommer fram til at Habermas ideal om deliberativt demokrati også bør være den demokratiske dannelsens ideal. Ut fra dette utgangspunktet hevder jeg så at praktisering av diskusjoner om politisk-etiske spørsmål må være en vesentlig forutsetning for å kunne bygge demokratisk dannelse hos elevene.

Ulike demokratimodeller

Mina arbetsuppgifter omfattar allt från att arbeta med text och form till logistik och  politiska demokratimodellen. Förespråkarna av kosmopolitisk demokrati hävdar i likhet med den förra modellens företrädare att nationalstaten  ÅR 2002 ÅRS ÅRSBOK innehåller bidrag från Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Henrik mattsson hannes snellman

Disse hjelper oss til å forstå hvordan deltagelseskanalene skiller seg fra hverandre med hensyn til plassering i det politiske systemet, da særlig knyttet til det store — og det lille demokratiet. Hovedspørsmålet som Denne rapporten dokumenterer og analyserer ulike aspekter ved valget, slik som valg- deltagelsen, hvem som ble valgt inn og hva som kjennetegner velgergruppene. Rapporten gir også en historisk oversikt over fremveksten av det kirkelige demokratiet og beskriver ulike sider ved kirkedemokratiet, inkludert ulike typer velgergrupper, velgeradferd og demokratimodeller. Neppe, og derfor er det også utarbeidet ulike demokratimodeller – ikke bare konkurransedemokrati (telling av stemmer), men også eksempelvis diskursdemokrati (diskusjon, svært gjerne forut for avstemming). Det norske demokrati har innslag av mange demokratimodeller, nettopp for å … Særlig oppleves diskusjonen om sosiale mediers demokratiske konsekvenser som litt tilfeldig. Over seks korte sider diskuteres meningsutveksling og samfunnsengasjement gjennom sosiale medier, men denne diskusjonen kontekstualiseres ikke i ulike oppfatninger om demokratiet og ulike demokratimodeller. I rapporten skisserer forskerne derfor fire ulike demokratimodeller: konkurransedemokrati, deltagerdemokrati, deliberativt demokrati og forbrukerdemokrati Men hva som er det beste for barnet blir tolket ulikt i de forskjellige land.

Neste steg er å drøfte IKT i lys av ulike demokratimodeller slik disse kommer til uttrykk hos Rose 2000. Forskningslitteratur: gjelder særlig avsnittene som fremstiller kommuneinstitusjonens verdigrunnlag (s. 57-60), fremstillingen av de ulike demokratimodellene (s. 61-75), deler av avsnittet ”Kommunale endringstiltak” (s. 75-82) og drøftelsen av ulike deltakelsesformer (s. 84-86). Denne forståelsen bygger på et såkalt liberalt demokratisyn, hvor det antas at mennesker er individer med særinteresser.
Ladok lunds universitet

100. Diskusjon og demokratisk dannelse : om deliberasjonens kår i et samfunnsfagsklasserom. Jenssen, Martin Farstad (Master thesis / Masteroppgave, 2010) Problemområde, teori og problemstillinger: Utformingen av det teoretiske rammeverket redegjør for den demokratiske dannelse i lys av ulike demokratimodeller og kommer gjennom etisk-logiske (4) kommunale ungdomsråd. De ulike kanalene blir plassert innenfor ulike demokratimodeller. Disse hjelper oss til å forstå hvordan deltagelseskanalene skiller seg fra hverandre med hensyn til plassering i det politiske systemet, da særlig knyttet til det store — og det lille demokratiet. Hovedspørsmålet som Utformingen av det teoretiske rammeverket redegjør for den demokratiske dannelse i lys av ulike demokratimodeller og kommer gjennom etisk-logiske drøftninger fram til at Habermas ideal om deliberativt demokrati også bør være den demokratiske dannelsens ideal.

ulike demokratimodeller –teoretiske? Ulike demokratimodeller –politiske strukturer på ulikt politisk/administrativt nivå Utfordrer jeg elevene til å utforske Hva slags demokratimodell våre modeller faller inn under Etablering og utvikling samtidens demokratiforståelser etter demokratimodeller Borgerne påvirker beslutninger indirekte Borgerne påvirker beslutninger direkte Borgere setter dagsorden Liberalt e-demokrati Deliberativt e-demokrati Politikere setter dagsorden Partibasert e-demokrati Direkte e-demokrati Basert på Øystein Sæbøs arbeid Normative demokratimodeller 13 Demokrati og teknokrati 14 Refleksjon og dømmekraft 15 Deliberativ legitimitet 17 Den subjektfrie kommunikasjon 19 Deliberativ rasjonalitet 21 Den diskursteoretiske demokratimodell 23 Demokrati i omforming 25 2 Tre normative demokratimodeller: om begrepet deliberativ politikk 30 av Jurgen Habermas Problemområde, teori og problemstillinger: Utformingen av det teoretiske rammeverket redegjør for den demokratiske dannelse i lys av ulike demokratimodeller og kommer gjennom etisk-logiske drøftninger fram til at Habermas ideal om deliberativt demokrati også bør være den demokratiske dannelsens ideal.
Ljungbystopp affärer

vad är ett lånord
balfour yearbook
fat person cartoon
dirigera flygplan
vilken mjolk ar svensk
röntgen växjö kontakt
kylmossa cytostatika

Hur Man Vinner På En Kasinomaskin Spela casino med

Neste steg er å drøfte IKT i lys av ulike demokratimodeller slik disse kommer til uttrykk hos Rose 2000. finnes en mengde målformuleringer i en lang rekke fag som kan plasseres under de ulike aspektene som her trekkesopp. Mange kompetansemål kan også plasseres under flere av kategoriene. Kun noen få illustrerende eksempler er tatt med i denne presentasjonen. A: Begrunnelse ut fra 3 demokratimodeller:Representativt demokrati – Müller er også svært kritisk til teknokratiske demokratimodeller fordi de utelater folkelig deltagelse og demokratisk uenighet.

Øst·forum Nordisk - Nordisk Østforum - Studylib

13.30–14.30. Keynote I: Over 100  Sovjetregimet la i årtier lokk på religionsutøvelse innenfor imperiets grenser. I den grad det ble tolerert, foregikk det under streng kontroll.

Dette inkluderer politiske prosesser og opinionspåvirkning i forkant av valg, samt selve den praktiske gjennomføring av valget. Både mulighet for angrep av ulike  3. nov 2020 Demokrater og republikanere gifter seg eller omgås i mindre grad med hverandre, de lever i forskjellige steder og leser ulike medier. Det finnes ulike demokratiteorier og demokratimodeller. Det essensielle i et demokrati er ytringsfrihet og deltakelse/mulighet for deltakelse. Økonomen Anthony  av L Brantefors · 2018 · Citerat av 1 — The study presented here shows how eleven-year-old children learn about their rights. Draw- ing theoretically on the Didaktik tradition, the purpose of the paper  The dissertation deals with an inquiry concerning how the transformation of community work can be understood from a comparative perspective within the  av S Beckman · 2008 · Citerat av 14 — ny välfärds- och demokratimodell med tonvikt på kulturella resurser och kompetensutveckling.