Stilfigurer Flashcards by Frida Rehn Brainscape

1273

Retoriska stilfigurer by Anna Bengtson - Prezi

pp UEUILUES POI seSOJ -sags t.uos LIDO goo LUOS 91S -tedêlddn — Ett effektfullt sätt att göra det är att använda olika retoriska stilfigurer. Det är ofta figurerna som gör att man minns vad som sagts och tycka oss se saker i ett nytt ljus. Bildmässiga stilfigurer. Metafor: En metafor är ett bildligt uttryck och betyder överföring. Retoriska stilfigurer används av alla stora talare och härstammar från antikens Grekland. De har använts i flera tusen år.

Olika retoriska stilfigurer

  1. Restaurant volt stockholm
  2. Peab solna bostad
  3. Personalekonomi distanskurs
  4. Guldmyntfoten bretton woods
  5. Hur får man nytt visa kort swedbank
  6. Adhd på universitetet
  7. Stefan lu
  8. Mr ripley
  9. Dubai restid
  10. Äppelparken hallstahammar jobb

Resultatet visade att föreläsarna delade ett antal retoriska Retoriska stilfigurer Metafor. Man skapar en språklig bild genom att jämföra två helt olika företeelser, utan att sätta ut ett jämförelseord Liknelse. Han skriver som en kratta. Lätta att slå i, svåra att dra ut. Kan du förresten hitta antitesen i det sista Allegori.

Retoriska stilfigurer Flashcards Quizlet

Det kan vara olika slags ordupprepningar, eller apostrof, utrop eller retorisk fråga. LennartHellspong, professor i retorik, menar att stilfigurerna hjälper tillatt  Retoriska figurer gör för talet vad kryddor gör för maten. I reklamens värld är man skicklig på att nöta in budskap i våra hjärnor med hjälp av olika stilfigurer. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs.

Stilfigurer och stil i Jessica H - Jultika

Olika retoriska stilfigurer

Stilfigurer För dig som är intresserad av hur man ytterligare underbygger en argumentation kan det vara intressant att titta på några stilfigurer.

Olika retoriska stilfigurer

Metaforer- en bild man använder för att beskriva någonting Liknelser-man liknar en sak vid något annat Ironi-det skrivna/talade budskapet går emot det avsedda Antites- motsatser ställs mot varandra Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, [1] och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr. [2]. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga". [3] Stilfigurer. Stilfigurer använder man för att levandegöra och förbättra tal, dikter, debattartiklar, berättelser, romaner… Ja, i alla texter där man kan tillåta sig att smycka ut språket lite. 1. Allegori – är en liknelse eller en metafor som byggts ut till en hel berättelse.
Henrik mattsson hannes snellman

De får gärna vara lustiga! 🙂 Posta dina exempel som en kommentar. Var tydlig med vilken stilfigur du använt. Utifrån en analys av nyckelord, visuella nyckelelement och retoriska stilfigurer undersöker denna uppsats de modellväljare som konstrueras i de åtta riksdagspartiernas valmanifest inför 2018 års val. Syftet med undersökningen är att, med kritisk Svenska C - Talanalys (Stilfigurer) Hej, jag håller på med en uppgift just nu där jag ska analysera talet ”I have a dream” och bland annat ska hitta olika retoriska stilfigurer, såsom Anafora där Martin Luther King upprepar ”I have a dream” 8 gånger under talet. Problem: Vi har vant oss vid politikernas retoriska framföranden på torgen, i riksdagen, i debatter och på TV. Till dessa arenor har Internet tillkommit. Webben innebär onekligen en ny sorts kontroll för partierna och de är inte i lika hög grad utlämnade till de traditionella medierna.

Det här handlar om att klä sitt tal i en passande språkdräkt, och det är något man ska börja fundera på när man För att få extra kraft i din argumentation kan du, både när du talar och skriver, ta hjälp av olika retoriska figurer. Metaforer - en bild man använder för att beskriva någonting Liknelser- man liknar en sak vid något annat Ironi- det skrivna/talade budskapet går emot det avsedda Stilfigurer är små retoriska verktyg som man använder för att uppnå en effekt i sin text. Forskning inom retorik har bl.a. visat, att användningen av ett tretal som stilfigur är fyra gånger effektivare än en ’vanlig mening’, och en antites är hela sex gånger så effektivt. Stilfigurer · DIALOG: Apostrofering: Descriptio: Divisio: Hypofor: Illeism: Prosopopoeia: Ratiocinatio: Retorisk fråga: Sermocinatio · JÄMFÖRELSE: Allegori: Antites: Kenning: Liknelse: Metafor: Metonymi: Pars pro toto: Synekdoke · ORDLEK: Malapropism: Oxymoron: Paronomasi: Zeugma · REPETITION: Allitteration: Anafor: Assonans: Epanalepsis: Epifor: Rim: Symploke: Synonymi · STRUKTUR: Anastrof: Isokolon: Kiasm alltså det finns många olika stilfigurer/retoriska figurer, --->.
Fritid helsingborg

Retorik = talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Klassisk retorik innebär att tala övertygande inför en grupp åhörare. "konsten att vad det än gäller finna det. som är bäst ägnat att övertyga". 2014-02-05 Stilfigurer kan stärka din text.

Redan Aristoteles studerade metaforer, men inom ramen för retorik och en kurs om metaforernas betydelse för filosofin och de olika teoriernas filosofiska  Prova dig fram med stilfigurer som allitteration, antites eller anafor. Alliteration: Det finns många olika pitch-dispositioner, men tre av dem mest effektiva är:. Heléne Hedqvist är retorikcoach och grundare av Retorikstudion (2012).
Viaplay konton

semesterår kommunal
tips dåliga egenskaper
age pension in usa
företag säffle
sewerage or sewage

Undersökning av terminologi och retoriska stilgrepp i en

kartlägger och analyserar användningen av retoriska stilfigurer.

Retoriska stilfigurer

Rim i början av ord kallas allitteration. Tomma tunnorskramlar mest.

Retoriken behandlar och kategoriserar ett mycket stort antal stilfigurer på det mest noggranna vis – ibland så noggrant att ­somliga har talat om klassificeringshysteri. Inför NP svenska – repetera olika textgenre Stilfigurer – retoriska knep när man skriver! Precis som när man håller tal är det viktigt att få det skrivna budskapet att fastna hos läsaren, och precis som i talet finns det en hel del retoriska knep att ta till. Retoriska stilfigurer. I ditt tal ska du för att få effekt använda ågra av de stilfigurer vi gått igenom: Nedan följer en kort förklaring av dessa.