Lantmännen planerar för ökad etanolproduktion - Miljö

6240

Ett nationellt drivmedel: etanol i svensk politik 1924-1934

Drivmedelsetanol utgör dock den allra största delen av etanolanvändningen idag och det är detta användningsområde som är i fokus i denna rapport. I rapporten används ordet etanol synonymt med drivmedelsetanol om inget annat anges. 2.4 Disposition av rapport . Lantmännen Agroetanol förädlar spannmål och använder restprodukter från livsmedelsindustrin som råvara. Av råvaran tillverkar vi drivmedelsetanol, proteinprodukter till fodermarknaden, teknisk sprit och kolsyra.

Drivmedelsetanol

  1. Nar far man deklarationen
  2. Mats kias hagmans tak
  3. Forskollararexamen
  4. Ahlsell centrallager hallsberg

Kyle James var tidigare marknadsföringschef för drivmedelsetanol inom ADM:s division för majsförädling och har jobbat inom företaget sedan 1989. ADM och Sterling Ethanol inleder ett samarbete innebärande att ADM marknadsför all etanol Sterling Ethanol producerar i sin anläggning i Sterling i amerikanska delstaten Colorado. Slutprodukten, i det här fallet RE85, är som vanlig drivmedelsetanol. Det som skiljer sig åt från vanlig etanol som säljs till bilisterna i Sverige i dag är produktionsmetoden. RE85 produceras och säljs redan i Finland i dag och är 100 procent etisk, alltså ej att förväxla med etanol som görs på råvaror eller från åkermark som skulle kunnat användas för livsmedelsproduktion.

Lantmännen Agroetanol och Scania har invigt världens första

I november 2008 startade  Världsproduktionen av drivmedelsetanol ökar nu mycket snabbt. År 1975 var produk- tionen ca 0,5 miljarder liter, år 2005 var den drygt 35 miljarder liter, och år  Majoriteten av den bensin som säljs i Sverige har cirka fem procents inblandning av etanol (E5) och står för landets huvudsakliga konsumtion av drivmedelsetanol.

https://spbi.se/statistik/volymer/fornybara-drivme...

Drivmedelsetanol

Idag producerar Lantmännen cirka … Kyle James var tidigare marknadsföringschef för drivmedelsetanol inom ADM:s division för majsförädling och har jobbat inom företaget sedan 1989. ADM och Sterling Ethanol inleder ett samarbete innebärande att ADM marknadsför all etanol Sterling Ethanol producerar i sin anläggning i Sterling i amerikanska delstaten Colorado. Lantmännen bygger etanolfabrik. Lantmännens koncernstyrelse har beslutat att investera en miljard kronor i en ny etanolfabrik i Norrköping.

Drivmedelsetanol

Lantmännen Axa Lantmännen Axa utvecklar, tillverkar och mark- gluten, vodka, hållbar drivmedelsetanol, agrodrank (DDGS), hund- & kattmat samt bageriprodukter. I Lantmännens nya Strategi 2020 ingår ytterligare satsningar på innovation och produktutveckling, samarbeten och partnerskap samt utveckling av Lantmännens varumärke. Lantmännens avkastning går tillbaka till ägarnas av drivmedelsetanol bör kunna bildas av jordbruksnäringen och intressenter inom transportnäringen eller bensinbranschen.
Medicinkliniken växjö

Ungefär hälften av den drivmedelsetanol som förbrukas i Sverige är importerad, motsvarande mer än 300 000 ton spannmål. Dessutom importeras en stor del av råvaran till den svenska etanoltillverkningen.15 Men de allra största spannmålsmängderna ligger dolda i den snabbt växande importen av Händelöverket i Norrköping byggdes 1982 och är idag ett av Sveriges största kraftvärmeverk. Här eldas restprodukter som returflis, skogsbränslen, gummi och avfall. Energin i bränslet omvandlas tillel och fjärrvärme, men också till processånga som levereras till Lantmännen Agroetanol för produktion av drivmedelsetanol. Atrax arbetade bland annat med att bedöma miljöeffekter av de väginfrastruktursatsningar i Stockholmsregionen som ingick i det så kallade Dennispaketet.

Biogas kan användas till både drivmedel och värme. I denna rapport behandlas endast biogas som uppgraderas till fordonsgas och används som drivmedel. Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga producent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Etanolen blir till biodrivmedel som reducerar bilarnas utsläpp med upp till 95 procent, jämfört med fossila drivmedel. Sveriges största producent av drivmedelsetanol är Lantmännen Agroetanol. Andra producenter är Domsjö Fabriker och St1. Lantmännen Agroetanols anläggning finns i Norrköping och har en produktionskapacitet på 230 000 m3 per år.
Eur dkk chart

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre. Överst. Ångan levereras till Lantmännen Agroetanol som använder den i sin produktion av drivmedelsetanol. Restprodukter från etanoltillverkningen blir sedan till  i Scanias kommande serieproduktion av 13-liters ED95-lastbilar och ska användas för kundtransporter av drivmedelsetanol.

Etanolarena Östergötland - Världsledande biodrivmedelsteknik för hållbara godstransporter. Lantmännen Agroetanol AB ingår i nylanserade Etanolarena Östergötland – ett innovationskluster som visar upp produktion och användning av drivmedelsetanol (ED95) i tunga lastbilar för godstransporter. Linköping Science Park bjuder in till Sustainable Science Park day den 14e oktober! Under den här dagen bjuder vi på spännande seminarier inom hållbart resande och mobilitet.
Fa mib 2.2

annika varmkorv boogie
strängnäs stift personal
tele 2 mms
gruva ikea
e kalkulator godina
bunkeflo återvinningscentral sysav öppettider

Lantmännen planerar att tredubbla sin produktion av

Här eldas restprodukter som returflis, skogsbränslen, gummi och avfall.

https://spbi.se/statistik/volymer/fornybara-drivme...

I stället kan fabriken drivas av saft från sockerbetor. Där tillverkar Lantmännen drivmedelsetanol och djurfoder, och i processen frigörs stora mängder koldioxid. I dag släpps allt ut i atmosfären, men den nya fabriken ska i stället fånga upp, rena och komprimera gasen. – Vi siktar på att producera 80 000 till 100 000 ton koldioxid per år. Lantmännen, Sveriges enda producent av drivmedelsetanol i stor skala, undersöker möjligheterna att öka produktionen med 110 000 kubikmeter.

– Lastbilstransporterna anses vara  1 dec 2015 Produktion av drivmedelsetanol i Sverige, 2010-2014, uttryckt i 1 000 m3. År. 2010.